петък, юни 2, 2023
БЪЛГАРИЯ WEATHER
Начало 2020 юли 31

Дневен Архив: 31.07.2020

Айтос с модерна пречиствателна станция

0
Ма­щаб­ни­ят ин­фрас­трук­ту­рен про­ект е най-го­ле­ми­ят за гра­да от на­ча­ло­то на де­мок­ра­ци­я­та у нас. Из­пъл­не­ни­е­то му се на­реж­да сред топ ин­вес­ти­ци­и­те в стра­на­та. Про­ек­тът е из­пъл­нен...
Don`t copy text!