Начало БЪЛГАРИЯ Разширяване на възможностите за обучение, включително електронно, в българските неделни училища в...

Разширяване на възможностите за обучение, включително електронно, в българските неделни училища в чужбина

0

Разширяване на възможностите за обучение, включително електронно, в българските неделни училища в чужбина и облекчаване на условията за продължаване на образованието в български висши училища предвижда проект за изменение на правителствено постановление, внесен за обществено обсъждане от министъра на образованието Красимир Вълчев. Всички български неделни училища вече ще могат да обучават в електронна среда при наличието на извънредни обстоятелства.

Променя се ПМС 90/2018 г., където са регламентирани редът и условията за организирането и провеждането на обучението и на допълнителните училищни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции в българските неделни училища в чужбина, които функционират към: организации на българи, живеещи извън България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност; задграничните представителства на България в чужбина; български православни църковни общини; Славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ – Атон, Гърция.

През последната учебна 2019/2020 г. училищата, които МОН подпомага организационно, методически и финансово 224 г. български неделни училища. Предоставените им средства са 10 823 697 лв. За предстоящата учебна 2020/2021 г. е утвърден списък, включващ 237 български неделни училища в чужбина.

Промените

1. Намалява се минималният брой кандидат-студенти в група за подготовка по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика от 10 на 5. В групите може да бъдат включвани както ученици във втори гимназиален етап (XI и XII клас) на средно образование в българско неделно училище в чужбина, така и в друго училище на територията на съответната държава.

2. С цел осигуряване на по-ефективен достъп до обучение се предлагат нови възможности като:

2.1. учениците от българско неделно училище (БНУ), което не предлага електронно обучение с частично присъствени часове, да учат електронно в друго БНУ. Регламентират се условията за това;

2.2. учениците, включени в електронно обучение без присъствени часове, да получават удостоверения за проведено обучение;

2.3. провеждане на обучение от разстояние в електронна среда при извънредни обстоятелства от всички БНУ в чужбина;

2.4. увеличаване на обхвата на хората, които биха могли да завършат обучение в БНУ в чужбина за два класа в рамките на една учебна година.

Предлагат се и разпоредби, чиято цел е повишаване на контрола и прозрачността при организиране на дейностите в БНУ и при разходване на държавните средства. Всяка година например ще се избира родителски съвет, който ще има конкретни задължения и правомощия.

Едно българско неделно училище може да организира обучение на няколко адреса, а целта на това е осигуряване на достатъчен достъп до обучение без създаване на предпоставки за нелоялна конкуренция между организациите, към които функционират училищата, разяснява в мотивите си министър Вълчев.

Промените са в отговор на новите реалности, свързани с инициативата за привличане и връщане в родината на българи, живеещи извън страната чрез осигуряването на възможности за подготовка на кандидат-студенти и за обучение (в т.ч. и електронно) на ученици в българските неделни училища в чужбина – допълва той.

Предишна статияАПИ съобщава: Бъдете предпазливи при преминаването през тунел Траянови врата
Следваща статияТрайчо Трайков осъди КПКОНПИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук