Начало ОБЩЕСТВО 8000 лв. глоба, за всеки който крие данни от НАП

8000 лв. глоба, за всеки който крие данни от НАП

0
По-големи глоби ще бъдат налагани, ако търговците не оказват съдействие на ревизори или крият счетоводни документи.

Плащаме първо най-старите актове на КАТ

По-големи наказания при електронните документи

Двойни санкции, ако не допуснем ревизори до сейфа или склада

Много сериозни глоби, които стигнат до 8000 лв., ще бъдат налагани на граждани и фирми, които се опитват да скрият информация от НАП или не оказват съдействие на данъчните. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Глоби от 500 лв. до 1000 лв. ще бъдат налагани на търговци, които не оказват съдействие на данъчните или възпрепятстват упражняването на правомощията им. Това например означава, да не дадат счетоводните книги, да не отключат сейфа с парите или да не допуснат ревизори в склада. Сега глобите за тези нарушения са от 250 лв. до 500 лв., но с промените се предлага да бъдат удвоени. При повторно нарушение се предлага глобите да бъдат между 1000 лв. и 2000 лв. Изключително ниските санкциите в момента стимулират търговците да предпочетат налагането на глоби пред угрозата от определяне на реално дължимите от тях данъци, гласят мотивите.

Ще бъде въведена и глоба за неспазване на изискванията за съхранение на счетоводна и търговска информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане. Едни от най-честите нарушения на фирмите е несъхраняване и манипулиране на информацията, която е от значение за определяне на дължимите налози, пише в мотивите. Търговците с голям оборот съхраняват счетоводната си информация в електронен вид, което позволява по-лесно да бъде направено резервно копие. Затова проектът предвижда фирмите, които не спазват сроковете за съхранение на информация, да бъдат глобявани от 1000 лв. до 5000 лв. А за тези, които използват електронни архиви, глобата да бъде от 3000 лв. до 8000 лв. При повторно нарушение глобата за изгубени хартиени архиви ще бъде от 1500 лв. до 7000 лв., а за липсваща електронна информация – от 4000 лв. до 11 000 лв.

С промените в ДОПК се предлага и промяна в последователността на погасяване на задължения, които са дадени на НАП за събиране, като най-често това са глоби на КАТ. В момента преди да започне принудителното събирате човек може да избере кое задължение да плати първо. Така за най-старите глоби може да изтече давността. С промените при всяко плащане първо ще бъдат погасявани най-старите задължения.

Развалят сделки на занижени цени

Промените в ДОПК предвиждат по-лесно разваляне на сделки, при които фирми с дългове към хазната прехвърлят имуществото си на свързани лица на занижени цени, за да няма какво да вземат публичните изпълнители на НАП. В момента от НАП може да поискат от съда да обяви за недействителни неизгодни сделки, които са сключени сред започване на ревизия във фирмата. Предложението е да може да бъдат разваляни неизгодни сделки и след като фирмата с подаване на данъчна декларация сама посочи, че има задължения към хазната.

Конфискувани в полза на държавата домашни животни ще бъдат предавани на приюти, гласят още промените. Най-често конфискуват животни, поради нехуманно отношение на собствениците им и за използването им в незаконни боеве.

Взимаме кола на търг след платен данък

Трябва да бъде представена бележка от общината

При купуване на кола или апартамент на търг, организиран от публичните изпълнители на НАП, купувачът ще може да си вземе автомобила или документите за имота, след като плати цената и представи бележка от общината, че е внесъл дължимия данък за прехвърляне.

Това гласят промени в ДОПК, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите.
Парламентът вече прие промени, според които когато човек си купи кола с български номера, може да я регистрира в КАТ на свое име, ако представи бележка от общината, че е платен данъкът за прехвърляне.
 Подобни правила ще има и при покупка на автомобил на търг на НАП.

Ако купени на търг на приходната агенция вещи, не бъдат потърсени от купувача в шестмесечен срок, ще се счита, че те са изоставени в полза на държавата, предвиждат още промените.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук