Начало БЪЛГАРИЯ В НОИ се обсъжда проекта за бюджет на общественото осигуряване

В НОИ се обсъжда проекта за бюджет на общественото осигуряване

0
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще разгледа проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване. В документа се залага от 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 250 лв. на 300 лв. месечно. Предложеното увеличение е с 20 на сто.

От 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1200 лев на 1440 лв., тук също увеличение с 20 на сто .

Предвижда се от 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., да се осъвременяват с 5 %. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто. През първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв.

В проектобюджета е заложено да се увеличи минималният дневен размер на обезщетението за безработица на 12 лв., а максималният дневен размер да се запази в размер на 74,29 лв. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 лв. на 650 лв.; Запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.; Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3 000 лв.

И през 2021 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане; Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност – първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.

Запазва се периодът, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, бременност и раждане и безработица – 24 месеца; Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО на нивото от 2020 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.

За 2021 г. не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 6,6 на сто от 610 лв. на 650 лв, средното увеличение на МОД през 2021 г. се очаква да бъде с около 4,5 на сто.

Предишна статияВъзкръсна украинската афера на Байдън
Следваща статия„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в части от столицата днес

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук