Начало БЪЛГАРИЯ Изпълнителният съвет на ПП „Републиканци за България“ ще проведе първото си заседание

Изпълнителният съвет на ПП „Републиканци за България“ ще проведе първото си заседание

0

На 29 ноември, неделя, в 11:00 часа, ще се проведе първото заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Републиканци за България“.

Заради въведените временни противоепидемични мерки, установени на територията на цялата страна със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието ще бъде проведено чрез видеоконферентна връзка през платформата Zoom.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  • Приемане на Правилник за организацията и дейността на Изпълнителния съвет на ПП „Републиканци за България”.
  • Приемане на Правилник за дейността на Контролния съвет на ПП „Републиканци за България”.
  • Приемане на Правилник за учредяване на Клубове на ПП „Републиканци за България”.
  • Приемане на правила за обработване на лични данни. Приемане на Правилник за финансовата дейност на ПП „Републиканци за България”.
  • Приемане на образци на документи, приложения към Правилника за финансовата дейност на ПП „Републиканци за България”.
  • Определяне на лице, отговорно за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ПП „Републиканци за България”.
  • Утвърждаване на Областни организации на територията на страната. Избор на временно изпълняващи длъжностите Областни координатори на ПП „Републиканци за България”.
  • Избор на говорител на ПП „Републиканци за България”. Избор на международен секретар на ПП „Републиканци за България”.
  • Насрочване на първо заседание на Контролния съвет на ПП „Републиканци за България”. Чрез гласуване ще бъдат избрани говорител, международен и административен секретар на ПП „Републиканци за България“.

Чрез гласуване ще бъдат избрани говорител, международен и административен секретар на ПП „Републиканци за България“. Ще бъдат определени и координаторите по секторни политики. По време на заседанието с гласуване ще се изберат временните областни координатори на ПП „Републиканци за България“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук