Начало НОВИНИ ПП „Републиканци за България“- Перник с питане към екоминистъра за въздуха в...

ПП „Републиканци за България“- Перник с питане към екоминистъра за въздуха в град

0

Ние от политическа партия „Републиканци за България“ – Перник, получихме многобройни сигнали и оплаквания от граждани на област Перник, за системни замърсявания на атмосферния въздух, причина за симптоматични оплаквания, включващи: (i.) задух; (ii.) кашлица; (iii.) астматични пристъпи; (iv.) дразнене в очите и носоглътката и др.

Замърсяването на атмосферния въздух е водеща причина за заболявания по дихателната система и усложнения, причиняващи сериозни поражения върху човешкия организъм и дори смърт.

Фигура №1. Смъртни случаи в област Перник, с установена причина болести на дихателната система

На Фигура №1 е проследен ходът на смъртни случаи с причина болести на дихателната система, в област Перник за периода 2015 – 2019 г. (на 100 000 души), съгласно официални данни на Националния статистически институт. Посочените данни са относими към: грип, пневмония, астма и други хронични болести на долните дихателни пътища.

Ние от политическа партия „Републиканци за България“ считаме, че чрез подобряване качеството на атмосферния въздух, е напълно възможно броят на заболели от болести по дихателната система и починалите вследствие на тях, да бъде намален. Единственият начин за това е разработване на ефективни и ефикасни мерки, на база реална информираност за причинителите на атмосферно замърсяване.

Въз основа на горното и водени от грижата за общественото здраве, ние изпратихме до министъра на околната среда и водите заявление за достъп до обществена информация, на основание Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществена информация.

В изпратеното от нас заявление, настояваме за информация, относно: 1. В област Перник, извършва ли се обезвреждане на отпадъци с код D 10 – наземно изгаряне на отпадъци и/или дейности по оползотворяване с код R1 – Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия; 2. Министерството на околната среда и водите, издало ли е едно или повече разрешителни за експериментално изгаряне на отпадъци в област Перник, като в случай че такива са издадени, настояваме за: 2.1. Местонахождение на площадките и съоръженията, за които е било разрешено експерименталното изгаряне на отпадъци; 2.2. Срокът на действие на издадените разрешителни; Количеството и вида на отпадъците, предвидени за изгаряне.

В нашето заявление настояваме и за информация, относно състоянието на атмосферния въздух, изразяващо се в брой превишения на: 1.средночасовата норма; 2.средноденонощната норма и 3.средногодишната норма – за серни оксиди, азотни оксиди и фини прахови частици 2,5 и 10.

Въз основа на отговора, който ще получим, ние от политическа партия „Републиканци за България“ – Перник, ще информираме гражданите за реалната ситуация и ще работим за подобряване качеството на атмосферния въздух, а от там и здравето на гражданите.

Предишна статияПравославната църква чества днес Света Анна
Следваща статияБорисов: Готов съм да се ваксинирам пръв, но ще изчакам реда си

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук