Начало БЪЛГАРИЯ Световната банка понижи прогнозата за ръст на българската икономика през 2021 г....

Световната банка понижи прогнозата за ръст на българската икономика през 2021 г. до 3,7%

0

Българската икономика ще отбележи ръст от 3,3% на БВП през 2021 г., снижение от прогнозираните 4,0% през юни 2020 г., се казва в нов доклад на Световната банка, цитиран от БГНЕС.

Това е значително увеличение в сравнение с прогнозата за 2020 г. от спад от 5,0% на БВП, но понижение в сравнение с доклада на банката от юни 2020 г. за ръст от 4,0%. За сравнение през 2018 г. ръстът на БВП на страната е бил 3,1%, а през 2019 г. – 3,7%.

За 2022 година прогнозата на Световната банка е за ръст на икономиката на страната ни с 3,7%.

Значителното понижаване на прогнозите в Източна Европа се дължи на засилване на политическото напрежение и свързаното с това влошаване на настроенията на инвеститорите, което се очаква да окаже голямо влияние върху инвестициите.

Севрна Македония е с прогноза за ръст от 3,6% през 2021 г. и 3,5% през 2022 г., Сърбия – съответно с 3,1% и 3,4%, Румъния с 3,5% и 4,1%.

Пандемията от COVID-19 е причинила голяма криза в здравеопазването и икономиката на региона, изострена от социални вълнения и конфликти. В средата на 2020 г. годината заболеваемостта се стабилизира, но през четвъртото тримесечие тя рязко нараства, което е принудило правителствата да запазят или въведат отново мерки за смекчаване на тежестта на кризата. Изчислено е, че БВП на европейския и централноазиатския регион е намалял с 2,9% през последната година, като спад се наблюдава почти във всички страни и около 2/3 от тях се очаква да преживеят по-тежка рецесия от тази по времето на световната финансова криза. Страните, най-силно засегнати от пандемията, са тези със силни търговски или финансови връзки с еврозоната, както и силно зависими от сектора на услугите и туризма (Косово, Хърватия, Черна гора).

Почти всички държави в Европа и Централна Азия са приели пакети за фискална подкрепа. Въпреки тези и други мерки за подкрепа, през първите три тримесечия от годината пандемията се оценява като причина за загубата на милиони работни места в Европа. Нарастването на броя на безработните е особено забележимо в Централна Европа и Русия.

Според прогнозите икономическият растеж в региона през 2021 г. ще бъде умерен – само 3,3%, тъй като новите огнища на COVID-19 непрекъснато нарушават бизнес дейността. Тази прогноза изхожда от това, че ефективна ваксина ще се разпространи в развитите страни и основните нововъзникващи и развиващи се икономики в региона, още в началото на 2021 г., а в други страни по-късно през същата година. При това също така се предполага, че няма да има ескалация на геополитическо напрежение в региона.

В Русия най-голямата икономика в региона, ще има само малко ускорение на икономическия растеж – с 2,6%, докато страната се бори с ново ускорение на разпространението на COVID-19.

Икономиката на Турция – втората по големина в региона – се очаква да нарасне през 2021 г. с 4,5% благодарение на стабилното възстановяване и ръста на вътрешното търсене.

Икономическият растеж в Централна Европа се очаква да се засили тази година до 3,6%, и за това ще способства възстановяването на търговията в рамките на бизнес активността в еврозоната. Очаква се извънредните стимулиращи мерки да останат в сила през 2021 г., включително поддържане на ключови ставки близо до нула (Унгария, Полша).

В Западните Балкани се очаква растежът да се ускори до 3,5% през 2021 г., при условие на възстановяване на доверието на потребителите и бизнеса, както и намаляване на политическата нестабилност.

Очаква се умерен икономически растеж в Източна Европа през 2021 г. – с 1,3%, поради трудностите, причинени от пандемията, бавното вътрешно търсене и политическото напрежение в Беларус.

Налице е явен риск от негативно развитие на ситуацията. В близка перспектива икономическият растеж в региона е помрачен от несигурност от скорошния ръст на честотата на COVID-19, който в някои страни се превърна в една от причините за социални вълнения, както и от риска от ескалация на геополитическото напрежение. Нарастваща честота на COVID-19 в Европа и Централна Азия може да доведе до затягане на ограниченията и по-остра реакция от страна на домакинства и фирми.

В рамките на 15 месеца – до края на юни 2021 г. – групата на Световната банка ще предостави до 160 милиарда долара финансова помощ за повече от 100 страни по света за защита на бедните и уязвими групи от населението, подкрепа за бизнеса и ускоряване на икономическото възстановяване. Тази сума включва нови ресурси от 50 милиарда долара безвъзмездни средства и отпуснати заеми и 12 милиарда щатски долара, разпределени за развиващите се страни за финансиране на придобиването и разпространение на ваксини срещу COVID-19.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук