Начало НОВИНИ ДАНС удари благоевградската строителна фирма на гербаджията Георги Шапков

ДАНС удари благоевградската строителна фирма на гербаджията Георги Шапков

0

Държавното дружество „Напоителни системи“ ЕАД и Министерството на земеделието са завели дела срещу благоевградската строителна фирма „Престиж Бизнес 93“ ООД на гербаджията Георги Шапков и Любен Янев и срещу „А-строй“ ЕООД на Венцислав Амзов от с. Абланица заради отказа им да поправят щетите, нанесени от наводнението на река Места при проливните дъждове през декември 2021 г.

Само няколко месеца по-рано същите 2 фирми усвоили стотици хиляди левове за неотложни спасително-аварийни работи по същите тези участъци и са се съгласили на 8-годишна гаранция на дейността си.

Освен заведените дела, Министерството на земеделието е сезирало и МВР, и ДАНС за предприемане на действия по компетентност да потърсят отговорност от „Престиж Биснес 93“ ООД и „А-строй“ ЕООД за тяхното бездействие и неизпълнението на поети договорни ангажименти.

Това съобщи самият министър на земеделието Иван Иванов в отговор на депутатско питане от страна на народната избраничка от ИТН – Благоевград Виктория Василева.

Сигналът на Василева от началото на февруари е конкретно за разрушените коригирани участъци на река Места на територията на област Благоевград, които през декември заляха стотици декари обработваеми земи, прекъснаха водопровод, отнесоха мостове. През лятото на миналата година обаче повечето от тях били надлежно ремонтирани.

„Вследствие високите води през месец януари и февруари 2021 г. има разрушени коригирани участъци от река Места на териториите на село Хвостяне, община Гърмен, и град Хаджидимово в област Благоевград, се казва в сигнала на депутатката. „Напоителни системи“ ЕАД извършва неотложни спасително-аварийни работи с ползване на външни изпълнители – „А-строй“ ЕООД и „Престиж бизнес 93“ ООД, за което има сключени договори между „Напоителни системи“ ЕАД и тези дружества.

Обектите са приети с констативен акт 15 от 29 януари 2021 г., като три от обектите са изпълнени от „А-строй“ ЕООД и два от обектите – от „Престиж бизнес 93“ ООД. Въпреки тежкото финансово състояние са разплатени 5 от 6-те обекта още на 16 юни 2021 г. За целта, тъй като клон „Струма – Места“ не разполага с необходимите финансови средства, такива му се превеждат от клон „Марица“ в размер на 1 241 934 лв. с ДДС.

Гаранционният срок за изпълнените спасителни и неотложни аварийни работи на всеки обект е 8 години.

Наводненията и високите води в река Места през декември 2021 г. обаче са компрометирали изпълнените спасителни и неотложни аварийни работи на 4 от 6-те обекта.

По предварителни оценки общата стойност на щетите възлиза на 143 678 лв. с ДДС, но действителните разходи ще са много повече, тъй като калкулацията е на база единични цени от месец януари 2021 г.

Изпълнителите „А-строй“ ЕООД и „Престиж бизнес 93“ ООД са уведомени за предприемане на действия за възстановяване на нанесените щети по корекцията на река Места в изпълнените от тях обекти съгласно гаранционните срокове.

Но тези фирми все още не са изпълнили своите ангажименти по договора с възстановяване на компрометираните участъци“, твърди в сигнала си Василева. След него следва въпросът й какви са конкретно предприетите действия за изпълнителите „А-строй“ ЕООД и „Престиж бизнес 93“ ООД и ще направи ли министерството цялостна ревизия на поделения „Струма – Места“ и „Напоителни системи“ ЕАД във връзка със сключените от тях договори и тяхното изпълнение.

Спешна проверка на министерството е потвърдила изцяло изнесените от депутатката данни и министър Иван Иванов дори ги допълва с още по-фрапиращи суми.

Според справката му в началото на миналата година МС е предоставило на Министерството на земеделието по бюджетна програма „Хидромелиорации“ за извършване на спасителни и неотложни аварийно-ремонтни възстановителни работи на 5 коригирани участъка с различна дължина на река Места общо 1 550 381 лв. с ДДС.

За извършването на тези дейности от „Напоителни системи“ са сключени договори, в които фирмите са дали 8 г. гаранция на работата си.

През месец декември 2021 г. обаче са нанесени щети на 4 от 5 аварирали през месец януари 2021 г. съоръжения.

Веднага след наводненията „Напоителни системи“ изпратила уведомителни писма до изпълнителите за аварийните ремонти с указание незабавно да предприемат действия в съответствие с клаузите на сключените договори за отстраняване нанесените щети.

Собствениците на „Престиж Бизнес-93“ и „А-строй“ обаче не направили нищо, потвърди Иванов, поради което ведомството му веднага реагирало с дело срещу двете фирми за плащане на неустойки по сключените договори.

Проверка в сайта на Агенцията за обществени поръчки показа, че миналата година „Напоителни системи“ в рамките на 1 месец е обявила 2 обществени поръчки за спасителни и неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на участъци на р. Места в землищата на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, и с. Хвостяне, община Гърмен. Първата поръчка е била през януари за участъци на Места в землището на гр. Хаджидимово.

Тя е разделена на 3 обособени позиции – ремонт на дясна дига с дължина 100 м в землището на гр. Хаджидимово, ремонт на лява дига с дължина 100 м в землището на с. Блатска и на коригиран участък на р. Места на км 2+800 в землището на гр. Хаджидимово. Общата стойност на поръчката е била 518 801,40 лв. без ДДС. И трите позиции са спечелени от единствения кандидат „А-Строй“.

Месец по-късно „Напоителни системи“ обявява и втора поръчка – за 773 553,07 лв. без ДДС, която е за спасителни и неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на 250 метра на десен бряг на р. Места в землището на гр. Хаджидимово и на 2 участъка по 250 м на левия речен бряг в землището на с. Хвостяне.

По първата обособена позиция на тази поръчка абланската фирма получава 250 000 лв. без ДДС, а другите 2 позиции на обща стойност 500 000 лв. без ДДС са спечелени от втория участник „Престиж Бизнес-93“.

Договорите на „Напоителни системи“ с 2-те фирми са еднотипни и в тях изрично е указано, че за проявилите се в гаранционния срок дефекти възложителят уведомява писмено фирмите и те са длъжни до 3 дни от получаване на уведомлението да започнат ремонт на ремонта за своя сметка.

Ако и повторното изпълнение е некачествено, възложителят има право да не плати договора, макар че в случая парите отдавна са преведени. В контрактите няма указан размер на неустойката, която изпълнителят дължи, ако откаже да ремонтира в гаранционния срок аварирал участък.

Според министър Иванов, съгласно Закона за водите той лично е задължен да осъществява държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на съоръженията, предназначени за предпазване от вредното въздействие на водите, извън границите на населените места.

Средства за осъществяването на тези дейности се планират и осигуряват в бюджета на Министерството на земеделието и се предоставят на „Напоителни системи“, която пък ги превежда на избраните изпълнители.

Съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите – диги, канали и др., обаче са стотици хиляди километри, а „Напоителни системи“ няма право да дава повече от 15 млн. лв. годишно за целта.

По тази причина извършването само на аварийни и възстановителни работи е временно решение и ако общините и областните управи не правят профилактично почистване на речните легла, което е основна част от превенцията за защита, такива аварии в бъдеще ще бъдат изключително често явление, предупреждава Иванов.

По предоставени от „Напоителни системи“ на Министерството на земеделието данни само за нанесените щети на съоръженията за област Благоевград и област Кюстендил през месец декември 2021 г. необходимите финансови средства за тяхното възстановяване и въвеждане в режим на експлоатация са в размер на 27 милиона с ДДС, в които обаче не са включени средствата, необходими за почистването на речните легла.

Хитрецът Георги Шапков е отявлен кадър на ГЕРБ, дори е бил съветник на депутат по въпросите на националната сигурност.

Бизнесменът е дръпнал десетки милиони от обществени поръчки по времето на Баце, показа проверка на Narod.bg. Примери колкото искаш – Шапков, например, получава поръчка за обзавеждане на държавната администрация.

Лично министърът на финансите Владислав Горанов подписва на 15.03.2018 г. споразумение на стойност 6,4 млн. лв. за „доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации”. Поръчката е възложена на 4 фирми, едната от които е „Престиж бизнес 93” на Георги Шапков.

Гоцеделчевският строителен предприемач е поканен специално да участва с писмо на Горанов.

Интересно е, че специална покана за обзавеждане до Шапков идва и от подалата оставка министърка на правосъдието Цецка Цачева чрез подопечната й Агенция по вписванията. Другата й подчинена структура – местата за лишаване от свобода, също дава поръчка на „Престиж бизнес 93”.

1 597 000 лв. за водопровод и канализация в родното на еврокомисаря Мария Габриел Хаджидимово е сред по-големите суми, спечелени от Г. Шапков или възложени му с писмо. Партньор на Шапков по саниране на сгради в областта е фирмата „Бигла 3”, която осигурила на тройно по-ниска от пазарната цена апартамент за брата на Габриел.

В Първи благоевградски многомандатен избирателен район Шапков е изпълнител и на поръчката за 1,8 млн. лв. за 172 „защитени жилища” в новите общински блокове в благоевградския кв. „Освобождение”.

„Престиж бизнес 93” ремонтира, обзавежда, снабдява с канцеларски материали и др. и Югозападния университет. Включва се активно и в санирането на сгради в Благоевград, Дупница, Враца, Гоце Делчев, даже и във Велинград. Само в родния Гоце Делчев Шапков е спечелил поръчки за над 3 милиона лева.

Когато не е ангажиран в ремонтни и снабдителни дейности, Шапков често посреща важни гербопитеци в хотела и заведението си в с. Делчево.

Въпреки многото си бизнес ангажименти Шапков намира време да прескача и до парламента. Той бе сътрудник по вътрешна сигурност на депутата от ГЕРБ д-р Емил Тончев, като преди това заемаше същата длъжност при Димитър Гамишев, напуснал парламента след скандал с неплатени данъци.

Предишна статияЕлена Йончева: Неслучайно се говори за опасност от започване на Трета световна война
Следваща статияЧестит национален празник!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук