Начало БЪЛГАРИЯ Кабинетът одобри мизерно увеличение на издръжката на студентите от 1%

Кабинетът одобри мизерно увеличение на издръжката на студентите от 1%

0

Базовият норматив за издръжка на обучението на един студент се увеличава от 693 лв. едва на 700 лв., или само с 1%. Това гласят преходните разпоредби към постановлението за изпълнение на държавния бюджет за тази година.

Именно от базовия норматив зависи каква сума за издръжка на студентите си ще получат университетите от държавата – различните професионални направления имат различни коефициенти, които се умножават по базовия норматив. Най-ниският коефициент например е за направленията икономика, администрация и управление и туризъм – 1.60, който умножен по 693 лв. прави 1108 лв. за издръжка на един икономист. За напред тази сума се увеличава до скромните 1120 лв. 

Специалностите в областта на социологията, филологията, историята, философията, психология, право и т.н. са с коефициент 2, т.е. тяхната издръжка ще се повиши от 1386 лв. на 1400 лв. При друга група направления – като математика, информатика, биологически, химически и физически науки, електротехника, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, архитектура, металургия и др. – повишението на издръжката на един студент е от 2079 лв. на 2100 лв.

Съществена разлика от 1 април т.г. ще има единствено за направленията от областта на изкуствата – музикално и танцово изкуство, театрално и филмово изкуство, теория на изкуствата и изобразителни изкуства. При тях се увеличава коефициентът – от 5.30 на 7.2, т.е. издръжката скача от 3762 лв. на 5040 лв.

От МОН не са коментирали промяната и защо е решено увеличение точно за специалностите в областта на изкуствата. При лансирането на идеята си за обединение на университети просветният министър акад. Николай Денков даде примерни варианти за сливане, сред които и такъв за създаване на Национален университет по изкуствата, в който да се влеят Националната художествена академия, Националната музикална академия, НАТФИЗ и Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Пред „Сега“ министърът посочи, че ако няколко вуза решат да се обединят, то почти сигурно е, че ще се намерят финансови средства за стимулирането им и за новите им задачи. Наблюдатели тълкуват планираното повишение в издръжката именно като стимул за обединение. 

СКОК

Най-голямо увеличение на бюджета за 2022 г. в сравнение с 2021 г. ще получат три-четири университета. Техническият университет в София може да разчита на 64 млн. лв. трансфери от държавата за издръжка на обучението на студентите, за социално-битови разходи и за присъщата на вуза научна и художествено-творческа дейност , докато м.г. бюджетът му бе 59 млн. лв. Софийският университет пък ще получи т.г. 91.7 млн. лв., докато м.г. сумата бе 85 млн. лв. Бюджетът на Пловдивският у-т се увеличава от 30.7 на 35 млн. лв., а на Русенския – от 18. 1 на 22.1 млн. лв. За БАН бяха планирани 119 млн. лв. – само 2 млн. лв. повече от м.г., но заради протестите на учени от кабинета взеха решение да прехвърлят 20 млн.лв. от бюджета на прокуратурата към този на академията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук