Начало БЪЛГАРИЯ Конституционната комисия се събира извънредно заради промените в основния закон

Конституционната комисия се събира извънредно заради промените в основния закон

0

Конституционните промени ще бъдат гласувани на второ четене в пленарната зала на 19 декември, когато парламентът ще се събере извънредно с цел ремонт на основния закон на страната. За разлика от останалите закони в страната, Конституцията се променя не с две, а с три гласувания.

Намеренията на ГЕРБ-ПП-ДБ и ДПС са това да стане преди Коледните празници.

Текстове са внесени както от сглобката, така и от ИТН, „Възраждане“ и трима депутати – Бойко Рашков, Гроздан Караджов и Даниела Божинова.

Срокът за предложения между първо и второ четене изтече в 18 ч. днес. До момента от ИТН и „Възраждане“ вече са дали заявки, че ще провалят конституционната реформа.

Във вторник текстовете ще влязат в пленарна зала за второ четене. След това ще се върнат обратно в комисия за редакции. Според методическите указания те могат да бъдат само технически. До Коледа промените в основния закон трябва да са минали и на трето четене в зала.

Какво предлага сглобката

Във внесените промени между двете четения има преходни и заключителни разпоредби. В тях е заложено, че в срок от шест месеца след конституционната реформа трябва да бъдат приети и промените в Закона за съдебната власт. Изборите за членове на Висшия съдебен съвет и на Висшия прокурорски съвет пък ще се проведат до три месеца след влизането в сила на законите, които трябва да се променят след обнародването на измененията на основния закон. До избирането на Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и прокурорската колегия на досегашния ВСС изпълняват функциите си, съгласно новите изменения. Това на практика означава, че досегашният ВСС ще е легитимен поне още 9 месеца – до есента на 2024 г.

Групите на ПП-ДБ, ДПС и ГЕРБ-СДС не се отказват и от идеите си за двойното гражданство. Според поправките за народни представители могат да бъдат избирани и хора с двойно гражданство, ако в последните 18 месеца са пребивавали на територията на страната. До момента същите условия и изискването за възраст от поне 40 години важаха и за кандидатите за президент. С промени се предлага нова алинея 2 на чл. 93 от Конституцията, според която за президент могат да бъдат българи, които нямат друго гражданство, които са навършили 40 години и не изтърпяват наказание за лишаване от свобода. В последните пет години трябва да са пребивавали в страната.

Освен това регулаторите ще се избират с минимум 2/3 мнозинство от всички народни представители – т.е. 160 гласа. С тази разпоредба ДПС си подсигурява сигурно място при попълването на регулаторите

Некоалицията реши да разшири кръгът от лица, които могат да бъдат избирани за служебен премиер. За този пост президентът ще може да избира между председателя на Народното събрание, председателя на ВКС, управителя или подуправителя на БНБ, председателя или зам.-председателя на Сметната палата, омбудсмана или негов заместник.

Предвижда се още, че правомощията на служебното правителство може да се предвидят в отделен закон. 

ВСС в крайна сметка ще бъде разделен на две – Висш съдебен съвет(15 членове – председателите на ВКС и ВАС, 8 избрани от съдиите и 5 – от Народното събрание) и Висш прокурорски съвет (ВПС) (10 членове – главният прокурор, двама избрани от прокурорите, един – от следователите и 6 – от парламента). Членовете на двата съвета ще са с мандат от 4 години, като нямат право на преизбиране веднага след края му. От парламентарната квота не могат да се номинират действащи прокурори и следователи. Такова ограничение няма за съдиите. За разлика от законопроекта, тук се предвижда Общо събрание, на което двата съвета да решават някои въпроси съвместно. Общото събрание ще се председателства от шефа на ВКС. Когато той отсъства, ще може да го замества и председателят на ВАС.

Мандатът на главния прокурор се намалява на 5 години, а председателите на ВКС и ВАС ще имат право на мандат от 7 години. И тримата нямат право на повторен мандат. Председателите на върховните съдилища ще се избират от ВСС, а обвинител №1 – от ВПС. Те ще бъдат назначавани с указ на държавния глава, който ще има срок от 7 дни, за да го направи. Ако не се случи, то ще се обнародва решението на ВПС или ВСС.

Запазва се идеята парламентът да не се разпуска при невъзможност за сформиране на кабинет. Народното събрание обаче ще се разпуска не с конституирането на новото, както първоначално предвиждаше проектът, а с произвеждането на изборите за него.

Остава идеята да бъде закрита Върховната административна прокуратура и държавното обвинение да следва структурата само на наказателните съдилища. Ще има само Върховна прокуратура. Също така ще отпадне възможността прокуратурата да влиза на проверки във всички администрации, но пък ще бъде запазено правото ѝ да атакува административни актове.

Без изненади, предложението за смяна на националния празник от 3 март на 24 май отпада.

Големи промени има по текстовете, касаещи въвеждането на възможност за индивидуална конституционна жалба. Сглобката сега предлага страните по делата да могат да искат от всеки съд да сезира Конституционния съд. Съдилищата могат да бъдат сезирани, или да го направят по своя преценка. Те ще могат да се обръщат към КС само за противоконституционност на закон, приложим по делото – няма да има право да иска тълкуване на Конституцията.

ИТН искат отмяна на всичко

Парламентарната група на ИТН внесе свои предложения. Във тях се предлага отпадане на всички параграфи на вносителите, т.е. отпадане и на цялата конституционна реформа.

Формацията на Слави Трифонов предлага главният прокурор да се избира с референдум за мандат от 7 години.

„Възраждане“ узаконява референдума си

Групата на Костадин Костадинов също внесе свои промени. В тях се предлага в основния закон да се запише, че „националната валута на Република България е българският лев, като един лев е равен на 100 стотинки“. Ако този текст се запише, то всички тези, че поисканият от тях референдум е противоконституционен, биха отпаднали. Към момента водещата теза е, че такъв не може да се проведе, тъй като, според Конституцията, референдум по международни договори не могат да се провеждат. Казусът с еврото е такъв, тъй като приемането на европейската валута е заложено в договора за присъединяване на България към ЕС. 

Депутатите на Костадинов предлагат и друга алинея към чл. 3  от основния закон, в която се разрешава разплащане и с други валути в страната, но съгласно изисквания, предвидени в законите, които регулират тази дейност. Правото за плащане в брой също е заложено в поправките на „Възраждане“.

Депутатите на Костадинов опитват да забранят да се отглеждат деца от баби и дядовци или еднополови двойки: „Отглеждането на децата се извършва съгласно изискванията на морала и закона от баща, което е лице от мъжки пол, и/или майка, което е лице от женски пол„.

Освен това се предлага народните представители да не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения в парламента, но носят такава за гласуванията си, когато се гласува за сключване на договори за държавни заеми, решават въпросите за обявяване на война и за сключване на мир, за изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната и за пребиваването на чужди войски в България, както и за обявяване на военно или друго извънредно положение.

Бойко Рашков с индивидуално предложение

Бившият вътрешен министър и депутат от ПП-ДБ предлага във Висшия прокурорски съвет прокурорите да избират четирима, а не двама членове. Следователите да избират един, а парламентът четирима, а не шестима, както иска парламентарната му група, заедно с ДПС и ГЕРБ-СДС.

„Зелено движение“ също внася свои текстове

Съпредседателката на „Зелено движение“ Даниела Божинова също отделно от групата на ПП-ДБ внася предложение, според което природният ландшафт се защитава по ред, определен със закон.

Тя предлага още да се запише в Конституцията, че горите, реките, пасищата и влажните зони имат особен принос за благоденствието на обществото и се съхраняват в полза на настоящите и бъдещите поколения.

Гроздан Караджов иска и регламентация на дейността на Министерски съвет

Бившият регионален министър в кабинета „Петков“ и настоящ депутат от ИТН предлага свои текстове, според които организацията и дейността на МС да се уредят в отделен закон.

Той предлага още прокурорският съвет да се състои от 10 членове, сред които главния прокурор, трима, избрани от прокурорите, един  -от следователите и петима – от НС с мнозинство от 160 гласа.

Караджов иска още Висшият адвокатски съвет да може да сезира КС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Напишете коментар!
Моля, въведете името си тук